• slid 20
  • slid 20
  • slid 20
  • slid 20
  • slid 20
  • slid 20
  • slid 20
  • slid 20
foto

Vyvrcholení dotovaného záchranného programu Koroptve a Čejky

Jak mnozí vědí, nezisková organizace Myslivost z.s. pro tento rok získala dotační titul na záchranu hnízdišť a vytvoření biotopu koroptve polní, čejky chocholaté a křepelky polní. Tento program dotuje NADACE ČEZ a Pardubický kraj.

foto
foto
foto
foto

V tomto období právě vrcholí záchranný program pro rok 2017. Dokonce se nám podařilo v lokalitě Dolních Ředic vypustit odrostlá kuřata koroptviček, určená k adopci divokou populací koroptve.

foto
foto
foto
foto

Díky podpoře NADACE ČEZ a Pardubického kraje jsme v jarních měsících mohli přistoupit k úpravě půdních bloků v zemědělské krajině a vytvořit vhodnější prostředí, pro tyto druhy zvěře. Jak se tento, v našem okolí, první pokus tohoto směru záchrany koroptviček osvědčí? Určitě nemůžeme ortel vyřknout nyní. Vše ukáže čas. O tomto pokusu samozřejmě budeme informovat i nadále.

V jarních měsících, po vytvoření hodnotící zprávy za rok 2017, budou výsledky veřejně prezentovány na různých akcích a samozřejmě také v odborných časopisech Myslivost a Svět Myslivosti.

foto
foto
foto
foto

V příspěvku přikládáme fotodokumentaci k tomuto projektu v roce 2017. Jedná se o vytvořené biopásy za pomoci NADACE ČEZ a Pardubického kraje. Ve zveřejněném albu vidíte i ostatní zvěř, která nás doprovázela při práci v terénu. Určitě zajímavé chvíle v honitbě a zajímavé setkání se zvěří, o které člověk do této chvíle nevěděl. Samozřejmě myšlena srnčí zvěř.
Na úplný závěr mě dovolte poděkovat mojí partnerce Kateřině Jirsové, která společně s mojí osobou má veliký podíl na této práci pro naši přírodu.

Josef Slabý
předseda Myslivost z.s.

foto

Myslivost z.s.

Myslivecké zvyky a tradice - součást kulturního dědictví ČR

Josef Slabý, předseda
Holická 34, 533 75 Dolní Ředice

+420 607 010 368
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Myslivost z.s. © | HV